جدید. آلمانی. تعیین کننده

كسي كه ميتوانيد انتخاب كند، داراي قدرت است. بنابراین وقتي كسي ميتواند انتخاب كند، ميتواند در تصميم گيري نقش داشته باشد. تا به امروز افرادي كه پناهجو يا مهاجر هستند خيلي كم در انتخابات آلمان شركت ميكنند. در اين خصوص دلايل گوناگوني وجود دارد: مانع هاي رسمي زيادي وجود دارد، روند آن  طولاني و سخت بنظر مي رسد و مطرح كردن هدفمند توسط احزاب وجود ندارد.

ما مي خواهيم كه اين شرايط را تغيير بدهيم. آلماني هاي جديد قرار است كه تشويق بشوند كه از ماه سپتامبر در انتخابات رأي خود را بدهند – و از اين طريق در تصميم گيري شركت كنند كه كشور در سالهاي آينده چطور توسعه خواهد يافت. براي اينكار ما اطلاعات و ابزارهاي ديجيتال در اختيار قرار مي دهيم و توضيح ميدهيم كه به چه دليل شركت كردن در انتخابات و wAlman# شدن مهم است.

Neu. Deutsch. Entscheidend. Make your voice heard. Yeni. Alman. Belirleyici. Новые голоса Германии ألمانيا. صوتك. مصيرنا جدید. آلمانی. تعیین کننده