چرا رأی می دهیم

آلمان یك دموكراسی است. قدرت سیاسی بطور موقت و با تأیید ملت انجام می شود. نماینده های منتخب نماینده های 

 (مجلس) هستند. از طریق انتخابات می توانی در میان تصمیم گیرنده ها باشید، كه چه Bundestag شهروندان در

حزبی بیشترین تأثیر را داشته باشد و تصمیم گیرنده باشی كه در كشور چه اتفاقی می افتد.

در ضمن: رأی ندادن حتی روی نتیجه انتخابات تأثیر دارد، چون اینطور به افراد دیگر اجازه می دهی كه تصمیم بگیرند. هركسی كه رأی نمی دهد، نمی تواند تصمیم گیرنده باشد كه چه موضوعاتی در آینده نقش خواهند داشت.

قواعد انتخابات

بطور كلی

يحق لجميع المواطنين الألمان والمواطنات الألمانيات الذين بلغوا سن الثامنة عشرة أن يدلوا بأصواتهم/هن في انتخابات البوندستاغ

مستقیم

رأی دهنده ها بطور مستقیم در مورد كاندیدها و احزاب تصمیم میگیرند. هیچ شعبه قضایی وجود ندارد كه رأی به آن انتقال داده شود.

آزاد

رأی دهنده ها اجازه دارند تصمیم بگیرند كه به چه كسی رأی دهند. مجاز نیست كه آنها تحت فشار قرار بگیرند كه به یك حزب یا شخص خاص رأی بدهند.

برابر

رأی افراد ارزش یكسان دارد. مستقل از اینكه رأی دهنده فقیر یا ثروتمند باشد، تحصیلات عالیه داشته باشد یا نه یا جایگاه شغلی بالا رتبه داشته باشد.

محرمانه

رأی دهنده ها نباید به كسی بگویند كه به چه كسی رأی داده اند. برای داشتن انتخابات محرمانه صندوق ها و كابین های رأی وجود دارند.

 

(رأی اول و دوم) Erst-und Zweitstimme

روی كاغذهای رأی دو تا علامت ضربدر میزنید. یكی از آنها رأی اول شما است. با آن یك كاندید را از بین یكی از ٢٩٩ مكان رأی گیری در آلمان انتخاب میكنید. یعنی شما رأی تان را مستقیم به یك كاندید منطقه می دهید كه در صورت اینكه به اندازه كافی رأی بیاورد یك صندلی در مجلس به او تعلق میگیرد 

رأی اول مهم است به این دلیل كه سیاستمداران از همه جای آلمان در مجلس نماینده داشته باشند.

با رأی دوم شخص را انتخاب نمیكنی بلكه یك حزب را، بستگی به آرای كلی حزب دارد كه بتواند چند نماینده به مجلس بفرستد. برای هر ایالت یك لیست از اسم كاندیدها وجود دارد 

مهم: یك حزب باید حداقل ٥ درصد آرا را بدست بیاورد تا بتواند كه به مجلس نماینده بفرستد.–> مانع ٥ درصد

مختصر: نصف نماینده ها صندلی خود را درمجلس با رأی اول بدست می آورند. رأی دوم برای تعداد كلی صندلی های نماینده های یك حزب در مجلس تصمیم میگیرد.

5-Prozent-Hürde (مانع ٥ درصدی)

درانتخابات مجلس قانون مانع ٥ درصدی وجود دارد (ماده ی ٥ درصد، ماده ی مانع). به این معنا كه یك حزب درصورتی می تواند وارد مجلس بشود كه حداقل ٥ درصد –> آرای دوم را دریافت كرده باشد. کاندیدهای منتخب مستقیم (رای اول) مستقل از مانع ۵ درصد وارد مجلس می شوند. مانع ٥ درصدی تعداد أحزاب را محدود میكند واز این طریق از ورود احزاب خیلی كوچك به هنگام تصمیم گیری برای به توافق رسیدن احزاب جلوگیری میكند.

رفتن به تلگرام

ثبت نام رأی گیری

اگر شما حق رأی دادن داشته باشید، در هفته های قبل از انتخابات از طریق پست پیغام رأی گیری دریافت میكنید. آنجا درج شده است كه در چه مكانی می توانید رأی بدهید كه عموما مدارس، شهرداری ها یا مؤسسه های عمومی هستند. كافیست كه روز انتخابات با یك مدرك شناسایی و پیغام رأی به مكان رأی گیری بروید. اگر نامه رأی گیری را گم كرده باشید كافیست كه كارت ملی یا پاسپورت خود را همراه داشته باشید.

 

 

رأی مكاتبه ای 

اگر پیغام رأی گیری را دریافت كردید می توانید در خواست رأی مكاتبه ای بدهید – بصورت آنلاین از طریق پست امكان دارد. این مدرك رأی گیری قبل از روز انتخابات رسمی به منزل شما فرستاده می شود. نامه حتما باید زمانی پست شود كه در روز انتخابات تا قبل از ساعت ١٨ به مقصد رسیده باشد. هزینه پست نامه مجانی می باشد.

پر كردن نامه رأی

در انتخابات مجلس دو رأی وجود دارد، یك –> رأی اول و دیگری –> رأی دوم. وسط نامه رأی دو ستون است كه در سمت چپ و راست هر كدام از آنها اجازه دارید كه یك علامت ضربدر بزنید. در ستون سمت چپ رأی اول و در ستون سمت راست رأی دوم را می دهید. میتوانید هم فقط از رأی اول یا رأی دوم استفاده كنید در آنصورت فقط یك علامت ضربدر میزنید. بجز علامت ضربدر هیچ علامت دیگری روی برگه كاغذ اعتبار ندارد. و همینطور لطفا نامه رأی را امضا نكنید.

Wahlswiper

نبض wAlman# یک والسوایپر چند زبانه است که اکنون به انگلیسی ، ترکی ، کردی ، عربی ، فارسی و روسی در دسترس است: voteswiper.org. والسوایپر برنامه ای است که به افراد کمک می کند موقعیت های خود را با موقعیت های احزاب مقایسه کنند. ویدیو های کوتاه برای همه ی 36 سوال موجود است که موضوع مربوطه را توضیح می دهد. در نهایت ، توافق بااحزاب مختلف نشان داده می شود.

Neu. Deutsch. Entscheidend. Make your voice heard. Yeni. Alman. Belirleyici. Новые голоса Германии ألمانيا. صوتك. مصيرنا جدید. آلمانی. تعیین کننده